مطالب منتخب:

شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي با همکاري بانک سپه اقدام به ارائه کارت هاي مغناطيسي تعاون کارت نموده است. بمنظور استفاده از اين کارت متقاضي ضمن افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت تعاون کارت نزد يکي از شعب تعاوني اعتبار و اخذ کارت مغناطيسي تعاون کارت قادر خواهد بود از خدمات الکترونيکي اين کارت استفاده نمايد. خدمات ارائه شده از طريق تعاون کارت عبارت است از: تلفن‌ بانک SMS Banking خدمات اينترنتي

 

 

22/9/1392
افتتاح دوشعبه جديد تعاوني اعتبار
12/8/1392
سود سهام تعاوني اعتبار از 15 آبان ماه قابل برداشت خواهد شد.
16/7/1392
اطلاعيه افزايش سرمايه تعاوني اعتبار
16/7/1392
نرخ سود سپرده هاي تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو اعلام شد
3/7/1392
بازگشت ابراهيم دهقان پير به تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو
4/10/1390
نتايج قرعه کشي سال 90 اعلام شد. براي مشاهده نتايج قرعه کشي اين دوره وارد اين قسمت شويد.
15/9/1392
دانلود ماهنامه اعتبار 1
15/9/1392
دانلود ماهنامه اعتبار 1
15/9/1392
دانلود ماهنامه اعتبار 1